ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας & Παραλλαγές

Κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται από καιρό σε καιρό και που προνοούνται στην ιστοσελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας (περιλαμβανομένων τυχόν υπηρεσιών που προσφέρουμε) και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οποιεσδήποτε αλλαγές στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, αυτό θα σημαίνει ότι συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Ορισμένοι σύνδεσμοι, περιλαμβανομένων συνδέσμων υπερκειμένου (Hypertext link) στην ιστοσελίδα μας, θα σας πάρουν εκτός της ιστοσελίδας μας. Οι σύνδεσμοι παρέχονται για ευκολία σας και η περίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου, δεν υπονοεί ότι υιοθετούμε ή εγκρίνουμε την συνδεδεμένη ιστοσελίδα, τον χειριστή ή το περιεχόμενο της. Δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιστοσελίδας εκτός του ιστοτόπου μας.

Μη εμπορική χρήση

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας για τους εσωτερικούς επιχειρηματικούς σας σκοπούς και ότι δεν θα κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας ή οποιουδήποτε περιεχομένου της για εμπορικούς σκοπούς.

Ειδοποιήσεις

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά ρητώς στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, όλες οι ειδοποιήσεις από εμάς προς εσάς πρέπει να είναι γραπτώς και να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [ εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση] και όλες οι ειδοποιήσεις μας προς εσάς θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας από καιρό σε καιρό.

Ακυρότητα

Σε περίπτωση που οποιοιδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι ανεφάρμοστοι, δεν θα επηρεάζεται η εφαρμοσιμότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των παρόντων όρων.

Απόρρητο

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα συμμορφώνεστε με τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

1. Δεν δεσμευόμαστε ή εγγυούμαστε ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας θα είναι αδιάκοπη, αξιόπιστη ή χωρίς λάθη.

2. Δεν δεσμευόμαστε ή εγγυούμαστε σε εσάς ότι η ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενο της θα είναι έγκυρο, πλήρες ή αξιόπιστο.

3. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη (είτε προκύπτει από συμβόλαιο, αδικοπραξία ή άλλως πώς και είτε οφείλεται είτε όχι σε αμέλεια μας) που μπορεί να έχουμε άλλως πώς έναντι σας, εξαιτίας:

3.1. Οποιωνδήποτε τεχνικών ή τυπογραφικών ανακριβειών ή ανακριβειών στα γεγονότα ή στο κείμενο, λαθών ή παραλείψεων στην ιστοσελίδα μας ή σε σχέση με αυτή, ή οποιαδήποτε πληροφορία στην ιστοσελίδα μας.

3.2. Την μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας μας (ή μέρος της) ή των υπηρεσιών,

3.3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παροχή ή παράλειψη στην παροχή ή διαθεσιμότητα οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή οποιαδήποτε αμελή παροχή υπηρεσιών, ή

3.4. Οποιαδήποτε παρερμηνεία της ιστοσελίδας μας ή σχετική με αυτή, των υπηρεσιών (εκτός από δόλια εξαπάτηση που έγινε από εμάς εκ μέρους μας).

4. Η μέγιστη ευθύνη μας προς την επιχείρηση σας αναφορικά με την ιστοσελίδα μας ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες προσφέρουμε ή κάνουμε διαθέσιμες σε εσάς διαμέσου ή σε σχέση με την ιστοσελίδα μας θα είναι το ποσό οποιασδήποτε συνδρομής ή άλλα τέλη που καταβάλλονται εκ μέρους της επιχείρησης σας, εξαιρουμένης κάθε ευθύνης για όλες τις έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, απώλεια δεδομένων, εισοδήματος ή κερδών ή ζημιές για απώλεια ή ζημιά σε περιουσία.

5. Συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι εύλογοι, έχοντας υπόψη τη φύση του ιστοτόπου μας και ειδικά, δεδομένου ότι σε περίπτωση που αγοράσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υπηρεσίες διαμέσου της ιστοσελίδας μας θα συνάψετε ξεχωριστό συμβόλαιο με τον προμηθευτή σε κάθε περίπτωση.

6. Καμία από τις πιο πάνω εξαιρέσεις δεν θα επηρεάζει τα νομικά δικαιώματα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν. Ωστόσο, σε τέτοια περίπτωση, η υποχρέωση μας, όπου επιτρέπεται από το νόμο, θα περιορίζεται στην εκ νέου παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας.

7. Κάθε μια από τις πιο πάνω εξαιρέσεις ή περιορισμούς θα ερμηνεύεται ως ξεχωριστή και ανεξάρτητη πρόνοια των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Η χρήση των πληροφοριών σας

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες αναφορικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της πολιτικής απορρήτου μας.

Πνευματικά δικαιώματα (Copyright)

Όλα τα δικαιώματα στο σχέδιο, κείμενο, γραφικά και άλλο υλικό στην ιστοσελίδα μας και η συλλογή ή διάταξη τους αποτελούν πνευματικά μας δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων μερών. Οποιαδήποτε χρήση υλικού στην ιστοσελίδα μας (περιλαμβανομένης της αναπαραγωγής, παραποίησης, αλλαγής, διανομής ή επανέκδοσης) χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια απαγορεύεται αυστηρά.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, επωνυμίες προϊόντων και εταιρικές επωνυμίες ή λογότυπα που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας αποτελούν περιουσία μας ή περιουσία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Δεν δίνουμε καμία άδεια αναφορικά με τη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων, εμπορικών επωνυμιών, επωνυμιών προϊόντων, εταιρικών επωνυμιών, λογοτύπων ή τίτλων και η εν λόγω χρήση μπορεί να αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των κατόχων τους.

Πρόσβαση

Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση μας να αρνηθούμε την πρόσβαση χρηστών στην ιστοσελίδα μας χωρίς προειδοποίηση και να αρνηθούμε να παράσχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία σε οποιοδήποτε χρήστη που παραβαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

Γεγονότα πέρα από τον έλεγχο μας

Δεν θα έχουμε ευθύνη απέναντι σας για οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης ή για οποιαδήποτε παράλειψη παροχής πρόσβασης στην ιστοσελίδα ή για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας διαμέσου της ιστοσελίδας μας που προκύπτει από οποιοδήποτε γεγονός ή συνθήκη πέρα από τον εύλογο έλεγχο μας, περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό απεργιών, αποκλεισμών και άλλων εργασιακών διαφορών, βλάβη συστημάτων ή πρόσβασης σε δίκτυα, πυρκαγιάς, έκρηξης ή ατυχήματος.

Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (και οποιαδήποτε διαφορά, αντιπαράθεση, διαδικασίες ή απαίτηση οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει από ή που σχετίζεται με αυτές ή τη σύσταση τους) θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

Μη εφαρμοσιμότητα

Η εφαρμοσιμότητα ή άλλως πώς οποιωνδήποτε προνοιών των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν θα επηρεάζει την εφαρμοσιμότητα των υπολοίπων παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Ορισμοί

Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:

« η ιστοσελίδα μας» σημαίνει την παρουσία μας στο διαδίκτυο,

«μας», «εμείς» και «εμάς» σημαίνει FastNet Ltd και όπου εφαρμόζεται, τους αξιωματούχους, υπαλλήλους και εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της, και

«εσείς» και «σάς» περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρόσωπα ή επιχείρηση με την οποία σχετίζονται πρόσωπα και εκ μέρους των οποίων χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας («η επιχείρηση σας»).

Πολιτική απορρήτου

FastNet Ltd δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα πολιτική απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε αναφορικά με εσάς, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να μας δώσετε οδηγίες εάν προτιμάτε να περιοριστεί η χρήση των εν λόγων πληροφοριών και τις διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αναφορικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε

Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, πρέπει να γνωρίζουμε το όνομα σας, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου. Επίσης, χρειάζεται να γνωρίζουμε το επάγγελμα σας και εάν είστε εγγεγραμμένος επαγγελματίας.

Συλλέγουμε πληροφορίες για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την εγγραφή σας. Οι σχετικές πληροφορίες, χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από εμάς, τους αντιπροσώπους και υπεργολάβους μας για την παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας διαμέσου της ιστοσελίδας μας και επικοινωνίας μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την λειτουργία του λογαριασμού σας ή τη συμμετοχή σας.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε επίσης συγκεντρωτικές πληροφορίες και στατιστικές για σκοπούς παρακολούθησης της χρήσης της ιστοσελίδας μας για να αναπτύξουμε την ιστοσελίδα μας και υπηρεσίες και τις υπηρεσίες μας και μπορεί να παράσχουμε τις εν λόγω πληροφορίες σε τρίτους. Οι στατιστικές αυτές, δεν θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση οποιουδήποτε προσώπου.

Από καιρό σε καιρό, μπορεί να παράσχουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν στους αντιπροσώπους και/ή παρόχους υπηρεσιών για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης ούτως ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθούμε και να βελτιώνουνε οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχουμε. Εμείς ή οι αντιπρόσωποι και υπεργολάβοι μας μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας (ταχυδρομικώς, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεφωνικώς, ανάλογα) για να σας ζητήσουμε ανατροφοδότηση και σχόλια για τις υπηρεσίες και την ιστοσελίδα μας γενικά.

Μπορεί επίσης να θέλουμε να σας δώσουμε πληροφορίες για τα ειδικά χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε τις πληροφορίες αυτές, παρακαλώ στείλτε μας ένα κενό μήνυμα στο [ εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση].

Επίσης, μπορούμε να παράσχουμε πληροφορίες σε προσεκτικά επιλεγμένα τρίτα πρόσωπα, των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Εάν δεν θέλετε να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας με τον τρόπο αυτό, παρακαλώ στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στο [ εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας].

Η χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών συλλογής πληροφοριών από εμάς

Συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν προσωπικά δεδομένα από τα cookies και τις πληροφορίες που τυπικά καθιστούν διαθέσιμες οι περιηγητές ιστού και οι εξυπηρετητές όπως τον τύπο περιηγητή, την επιλογή γλώσσας, την ιστοσελίδα αναφοράς και την ημερομηνία και ώρα του κάθε αιτήματος επίσκεψης. Οι επισκέπτες στην ιστοσελίδα μας που δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν cookies στον υπολογιστή τους πρέπει να ρυθμίσουν τον περιηγητή τους να απορρίπτει τα cookies πριν τη χρήση της ιστοσελίδας μας, με το μειονέκτημα να είναι ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας μπορεί να μην λειτουργούν σωστά χωρίς την βοήθεια των cookies.

2. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Το διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές μέσο, ωστόσο, έχουμε θέσει σε εφαρμογή ορισμένες διαδικασίες ασφαλείας όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

· Χρησιμοποιούμε την κρυπτογράφηση SSL για να ασφαλίσουμε την ιστοσελίδα μας

· Η πρόσβαση στις πληροφορίες που αποθηκεύουμε παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

· Παρακολουθούμε την κίνηση στο δίκτυο για να εντοπίσουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που αποθηκεύουμε.

Επίσης, τηρούμε τις πληροφορίες σας εμπιστευτικές. Οι εσωτερικές διαδικασίες καλύπτουν την αποθήκευση, πρόσβαση και δημοσιοποίηση των πληροφοριών σας.

3. Συγχώνευση

Εάν η [ εισάγετε το όνομα της νομικής οντότητας που παρέχει τις υπηρεσίες] συγχωνεύεται ή ενσωματώνεται άλλως πως με άλλο οργανισμό/ νομική οντότητα τα δεδομένα σας μπορεί να δημοσιοποιηθούν στους συμβούλους μας και σε πιθανό συνεργάτη και τους συμβούλους τους.

4. Ενημέρωση των δεδομένων σας

Εάν οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που δώσατε αλλάξουν, για παράδειγμα εάν αλλάξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα ή στοιχεία πληρωμής ή εάν θέλετε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, παρακαλείστε να μας γνωστοποιήσετε τα σωστά στοιχεία διαμέσου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [ εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας].

5. Η συγκατάθεση σας

Με την υποβολή των πληροφοριών σας, συγκατατίθεστε στην χρήση των πληροφοριών αυτών, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Εάν αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στην παρούσα σελίδα και θα βάλουμε ειδοποιήσεις σε άλλες σελίδες της ιστοσελίδας ούτως ώστε να λαμβάνετε γνώση για τις πληροφορίες που συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε ανά πάσα στιγμή. Επίσης, θα σας στείλουμε ηλεκτρονικό μήνυμα σε περίπτωση που κάνουμε αλλαγές, ούτως ώστε να συγκατατεθείτε στη χρήση των πληροφοριών σας με τον τρόπο αυτό. Εάν εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε με τις εν λόγω αλλαγές.

Εξαιτίας της παγκόσμιας φύσης της δομής του διαδικτύου, οι πληροφορίες που παρέχετε ενδέχεται να μεταφερθούν υπό διαμετακόμιση σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν έχουν θέσει σε εφαρμογή παρόμοια προστασία αναφορικά με τα δεδομένα σας και τη χρήση τους, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική. Ωστόσο, πήραμε τα μέτρα που περιγράφονται πιο πάνω σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Υποβάλλοντας τις πληροφορίες σας, συγκατατίθεστε στις μεταφορές αυτές.

Οι απόψεις σας για την ιστοσελίδα και την πολιτική απορρήτου μας είναι καλοδεχούμενες. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί σας με τυχόν απορίες ή σχόλια παρακαλείστε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@11880.cy